Menu

Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” realizowany przez Towarzystwo Pomocy Młodzieży

05.06.2017

Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” realizowany przez Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Program skierowany jest do osób  w wieku 18-35 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie :

 • edukacji, aktywności zawodowej,
 • pełnienia ról życiowych,
 • zawierania i utrzymywania relacji,
 • uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.

Zapraszamy osoby, które:

 • chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi,
 • chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych,
 • potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego.

Warunki  skorzystania  z oferty:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej),
 • norma intelektualna,
 • zamieszkanie na terenie woj. Mazowieckiego.

Oferta projektu:

 • Wsparcie grupowe
 • grupa rozwoju umiejętności życiowych i społecznych,
 • grupa wsparcia,
 • grupa terapeutyczna.
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Pomoc psychologiczna (indywidualna i rodzinna)

Procedura zgłaszania i przyjmowania klintów do udziału w projekcie:

zapisy@tpm.org.pl

tel. 22 887 88 05, 508 350 320

Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 10.00- 16.00. Zostanie umówione spotkanie konsultacyjne, kwalifikujące do projektu.

Szczegółowe informacje:

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

www.tpm.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych