Menu

4 urodziny inicjatywy lokalnej

23.10.2017

W dniu 21 października 2017 roku odbyły się 4 Urodzin Inicjatywy Lokalnej. Obchody zorganizowało Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy z pomysłem na lokalne działanie składają wniosek, w który opisują jakie działania podejmą sami (jako wkład pracy społecznej), a czego potrzebują od Miasta (np. sprzęt, materiały, usługi).

Spotkanie było okazją do wymiany pomysłów na lokalne działania, rozmowy z ekspertami i osobami, które już zrealizowały inicjatywę lokalną. Chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę o inicjatywie lokalnej podczas urodzinowego konkursu.

Centrum w tym roku realizuje we współpracy z mieszkańcami dwa projekty w ramach inicjatywy lokalnej.

Pierwszy z nich pn. Klub „Mama Wśród Mieściu” jest inicjatywą oddolną, nieformalną – to miejsce stworzone dzięki zaangażowaniu rodziców i opiekunów, w którym każdy może zrealizować swoje pomysły, dzielić się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami. W Klubie można zarówno spędzić czas ze swoimi pociechami, jak i skorzystać z zajęć edukacyjnych dla dzieci w różnym wieku oraz spotkań się z ekspertami. Oferta klubu jest bezpłatna. Spotkania odbywają się w placówce Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a.

Szczegółowy harmonogram spotkań oraz informacje odnośnie zapisów znajdują się na profil klubu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/mamawsrodmiesciu.

Drugi projekt pt. Warszawska Orkiestra Kameralna „Odeon”, jest to inicjatywa grupy emerytowanych muzyków, którzy wciąż chcą kontynuować swoją przygodę z muzyką. Orkiestra regularnie odbywa próby w placówce Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a oraz koncertuje w różnych miejscach w Warszawie – w tym także dla podopiecznych Centrum. W repertuarze „Odeonu” znajdują się zarówno utwory muzyki poważnej, jak i popularna muzyka instrumentalna w ciekawej aranżacji oraz arie musicalowe.

Obie inicjatywy realizowane są do końca 2017 roku, mamy jednak nadzieję, że z roku na rok takich i podobnych pomysłów mieszkańców dzielnicy Śródmieście będzie coraz więcej.