Menu

„Akcja zima 2017-2018”

29.01.2018

Po raz kolejny w okresie zimowym, pracownicy socjalni Centrum Pomocy Społecznej, we współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, podjęli działania na rzecz osób bezdomnych w ramach „Akcji zima 2017-2018”.

Kontynuując sprawdzone praktyki, pracownicy monitorują miejsca pobytu osób bezdomnych, przekazując informacje dotyczące adresów: noclegowni, schronisk, ogrzewalni, jadłodajni, łaźni czy przychodni lekarskiej, a także wskazując placówki świadczące pomoc i wsparcie, służąc jednocześnie pomocą w dotarciu do nich.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została całodobowa bezpłatna infolinia 987, pod którą pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji nt. możliwych form wsparcia dla osób bezdomnych poprzez wskazanie najbliższych schronisk, jadłodajni oraz punktów pomocy medycznej na terenie Warszawy oraz Województwa Mazowieckiego.

Pamiętajmy, że możemy pomóc osobom pozostającym na mrozie, narażonym na wychłodzenie, dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej 986 lub ogólny numer alarmowy 112.