Menu

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny to proces, który umożliwia współdecydowanie o wydatkowaniu części budżetu Warszawy. Każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia swojego pomysłu, który zostanie poddany w głosowaniu ocenie innych warszawiaków.

Wybór projektów odbędzie się w dniach 14 – 30 czerwca 2017 roku. Głosować można za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz w formie papierowej – głos należy wrzucić do urny w wyznaczonych miejscach na terenie dzielnicy.

Poniżej prezentujemy projekty zgłoszone na 2018 rok, które mogą zostać zrealizowane przez Centrum Pomocy Społecznej.

Festiwal „Lato Seniora”

Kontynuacja zapoczątkowanego w 2016 roku cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla seniorów. Festiwal odbędzie się w terminie 18 czerwca – 23 września  
w Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świetojerskiej 12a. Przez 14 tygodni w okresie letnim będą się odbywały koncerty, projekcje filmów, zabawy taneczne, pokazy oraz zajęcia sportowe, warsztaty i spotkania edukacyjne.

Cyfrowy senior

Projekt zakłada uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą odbywały się zajęcia komputerowe skierowane do mieszkańców dzielnicy Śródmieście,  
w szczególności do osób starszych. Założeniem jest prowadzenie zajęć ogólnych oraz specjalistycznych, a także stworzenie miejsca w którym seniorzy będą mieli dostęp do komputerów i Internetu.

Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych

Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych to wydarzenie dla wszystkich (seniorów, rodziców, dzieci), którzy są pasjonatami gier planszowych i tych, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z planszówkami. Podczas Festiwalu będzie można nauczyć się zasad  
i zagrać w wiele różnorodnych gier planszowych, wziąć udział w turniejach i konkursach oraz warsztatach.

Orkiestra seniorów na Świętojerskiej

Projekt przewiduje prowadzenie orkiestry, w której seniorzy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz prezentacji swoich talentów. Spotkania prowadzone będą przez muzyka, który będzie współpracował z seniorami przy tworzeniu i aranżacji. Dodatkowo będzie on wsparciem dla uczestników podczas wszystkich występów.

Spotkajmy się na Twardej

Utworzenie i prowadzenie miejsca, w którym realizowane będą działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne oraz sportowe dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście,  
w szczególności dla seniorów. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do wspólnych działań  
i realizacji miniprojektów, w których bezpłatnie może wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Śródmiejscy seniorzy w drodze

Zaplanowano zorganizowanie trzech wycieczek dla seniorów z terenu dzielnicy śródmieście. Podczas wyjazdów uczestnicy będą mieli możliwość poznawać Polskę, jej historię, przyrodę, zabytki oraz tradycje.

Więcej informacji o budżecie partycypacyjnym www.twojbudzet.um.warszawa.pl