Menu

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy

17.05.2017

W ramach przyjętego Programu mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła opalane gazem, a także na przyłączenie do warszawskiej sieci ciepłowniczej.

czytaj więcej

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

05.04.2017

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych od Dyrekcji i pracowników Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

czytaj więcej

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla osób z niepełnosprawnością (PIKON).

31.01.2017

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 30 stycznia 2017 r. nastąpi zamiana godzin otwarcia PIKON.

czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

13.01.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest realizowany w formie podprogramów. Aktualnie realizowany jest Podprogram trwający od sierpnia 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku.

czytaj więcej

UWAGA!!! Dodatkowe numery kontaktowe

12.01.2017

Od dnia 5 stycznia 2017 r. zostały uruchomione nowe numery kontaktowe. Stare numery kontaktowe zostaną wyłączone z dniem 31.12.2017 r.

czytaj więcej

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

12.01.2017

Zmiany regulują warunki przyznawania zasiłku stałego, a nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 roku reguluje warunki przyznawania zasiłku stałego osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

czytaj więcej

Nowe świadczenie rodzinne Za Życiem

09.01.2017

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego […]

czytaj więcej

Zaproszenia na spotkania w Dziale Wsparcia Społecznego

04.01.2017

Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w naszych placówkach:  4 stycznia 2017r. […]

czytaj więcej

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

27.12.2016

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.   […]

czytaj więcej

Życzenia świąteczne

22.12.2016

Poniżej zamieszczamy życzenia przygotowane przez Dyrekcje i Pracowników Socjalnych Centrum Pomocy Społecznej :

czytaj więcej