Link

Menu

Zaproszenie do udziału w grupie psychoedukacyjno – wsparciowej dla rodziców

21.08.2017

Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza  rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z byłym partnerem do udziału w grupie […]

czytaj więcej

Oferta wsparcia dla osób doznających przemocy

02.08.2017

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczęło rekrutację uczestników grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Grupa […]

czytaj więcej

Projekt „Rodzina bez uzależnień” realizowany przez Fundację Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM

10.07.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu „Rodzina bez uzależnień”. Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej, chciałbyś […]

czytaj więcej

Przerwa wakacyjna w Klubie Mam „Mama Wśród Mieściu”

10.07.2017

W dniu 27 czerwca 2017 roku w ogrodzie placówki Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a, odbyło się ostatnie spotkanie w Klubie […]

czytaj więcej

Festyn sąsiedzki „Przyszło Lato”

05.07.2017

W dniu 27 czerwca 2017 roku odbył się Festyn sąsiedzki „Przyszło Lato” w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Festyn został zorganizowany […]

czytaj więcej

Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” realizowany przez Towarzystwo Pomocy Młodzieży

05.06.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu terapeutycznego, skierowanego do osób w wieku 18-35 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

czytaj więcej

Noc Muzeów z PAL

26.05.2017

Uczestnicy zajęć prowadzonych w Klubie Programu Aktywności Lokalnej nie pozostali obojętni wobec takiego wydarzenia jak Warszawska Noc Muzeów. Sami wyznaczyli trasę i z ogromnej oferty muzealnej wybrali ważne dla siebie miejsca.

czytaj więcej

Projekt socjalny „Bezpieczny Senior”

25.05.2017

Zapraszamy seniorów do udziału w spotkaniach dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

czytaj więcej