Menu

Konkurs S3KTOR 2017

24.01.2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu S3KTOR 2017. Do 16 lutego 2018 roku można zgłosić wybraną inicjatywę do jednej z czterech kategorii konkursowych.

1) S3KTOR Nowatorski 

2) S3KTOR  Programowy 

3) S3KTOR Aktywizujący 

4) Nagroda Za całokształt Grand S3KTOR

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. Realizowane były w 2017 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu;
  2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
  3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

By zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia inicjatywy oraz dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa).

Więcej informacji o konkursie.