Menu

Nowa edycja Budżetu Partycypacyjnego

08.12.2017

Ruszyła 5 edycja Budżetu Partycypacyjnego. Od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. 

Przyszłość Warszawy leży w Twoim pomyśle

Codziennie dostrzegamy możliwości poprawy najbliższego otoczenia. Przychodzą nam do głowy pomysły na zmiany w okolicy. Bez względu na to, czy według Ciebie najważniejszy jest remont chodnika, czy organizacja zajęć w domu kultury – budżet partycypacyjny jest dla Ciebie. Ty wiesz najlepiej, 
co jest dobre, a czego jeszcze brakuje w Twojej okolicy, co należy zmienić lub poprawić.

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt w Dzielnicy Śródmieście:

  • wybierz obszar, w którym chcesz złożyć projekt – Śródmieście jest podzielone na pięć obszarów lokalnych i jeden obszar ogólnodzielnicowy (mapa podziału Dzielnicy Śródmieście),
  • sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w wybranym obszarze,
  • opisz swój pomysł według punktów formularza zgłoszeniowego,
  • oszacuj koszt jego realizacji – przykładowy cennik,
  • przekonaj co najmniej 30 osób do poparcia pomysłu. W grupie popierającej projekt co najmniej 15 osób musi zamieszkiwać na terenie obszaru, którego dotyczy projekt lub dzielnicę, jeśli projekt ma charakter ogólnodzielnicowy. Zbierz podpisy na liście poparcia i dołącz ją do formularza projektu.

UWAGA: Opisując, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z efektu realizacji pomysłu, zapoznaj się z definicją ogólnodostępności opracowaną przez śródmiejski Zespół do spraw budżetu partycypacyjnego na 2019 rok.

Zgłoś swój projekt

  • Internetowo poprzez stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Listę poparcia złożoną elektronicznie zachowaj do dnia ogłoszenia wyników głosowania.
  • papierowo: formularz projektu wraz z listą poparcia złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43, w godzinach pracy urzędu (poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) lub wyślij go listownie na adres Urzędu Dzielnicy Śródmieście: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019”. Decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Partycypacyjnego: www.twojbudzet.um.warszawa.pl.