Link

Menu

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

20.07.2018

Z dniem 1 października 2018 roku wejdą w życie zmiany do ustawy o pomocy społecznej, ogłoszone w dniu 13 lipca 2018 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2018 roku będą wynosić:

– dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701,00 zł

– dla osoby w rodzinie w wysokości 528,00 zł

 

Nowe kryteria dochodowe wpłyną również na wzrost następujących kwot świadczeń pieniężnych:

– maksymalna kwota zasiłku stałego w wysokości 645,00 zł

– kwota dochodu za 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić 308,00 zł

Źródło
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001358/O/D20181358.pdf