Link

Menu

Ogłoszenie

06.05.2020

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(Dz. U. z 2020 r. poz. 697), w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zwanym dalej „CPS” od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania:

  • kontakt z pracownikami CPS odbywa się za pomocą skrzynki emailowej: sekretariatcps@um.warszawa.pl, skrzynki epuap: /CPS_Warszawa/domyslna lub telefonu pod numerem telefonu 22 277 41 02 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 16.00. Dodatkowo w celu uzyskania informacji na temat funkcjonowania Działu Wsparcia Społecznego można kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonu 22 831 58 80, 22 27 74 171, 601 975 913 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
  • ograniczona jest bezpośrednia obsługa klientów do sytuacji bezwzględnie wymagających kontaktu osobistego z pracownikiem CPS po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub elektronicznym;
  • zawiesza się możliwości pobytu w trybie dziennym podopiecznych w placówkach przy ul. Świętojerskiej 12a i ul. Twardej 1;
  • zawiesza się działalność oraz przyjmowanie nowych podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6/8;
  • zawiesza się działalność Jadłodzielni w placówce przy ul. Twardej 1;
  • wstrzymuje się przyjęcia nowych podopiecznych, odwiedziny, jak również wyjścia poza teren placówki osób przebywających całodobowo w Sekcji Opieki Całodobowej przy ul. Świętojerskiej 12a,
  • zawiesza się świadczenie usług pralniczych i fryzjerskich w ramach Działu Wsparcia Społecznego;
  • odwołuje się wszelkie zaplanowane zajęcia grupowe organizowane w Dziale Wsparcia Społecznego, w tym zajęcia realizowane w ramach projektów „Sportowy senior” oraz „Spotkajmy się na Twardej”;
  • Zespół ds. żywienia przygotowuje posiłki dla osób pozostających w domach, korzystających z usług opiekuńczych. Wydawanie posiłków opiekunom ma miejsce od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00; osobom samodzielnym, korzystającym z usługi wyżywienia dostarczane są paczki żywieniowe tzw. suchy prowiant. Paczki dowożone są do domów przez pracowników CPS, wolontariuszy i WOT raz w tygodniu, w godz. 11.00 – 16.00.
  • zawiesza się zajęcia realizowane w formie stacjonarnej w ramach realizacji projektów: „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin” współfinansowanego ze środków UE oraz projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok i projektu „Baby bzik”.