Menu

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

17.02.2017

W dniu 8 lutego 2017 roku w godzinach 10:00 – 21:00 pracownicy socjalni ds. pogłębionej pracy socjalnej, przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej I Oddziału Terenowego w Warszawie, realizowali zadanie wynikające z ”Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych – 8/9 lutego 2017”.

Badaniu podlegały osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, a także czasowo w placówkach stacjonarnych działających w zakresie bezdomności. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pracownicy socjalni Centrum Pomocy Społecznej przeprowadzili 233 rozmowy  
z osobami bezdomnymi przebywającymi w dniu badania w przestrzeni publicznej gminy. Oprócz zadawania pytań zawartych w ankiecie, pracownicy socjalni informowali osoby bezdomne o adresach noclegowni, schronisk, jadłodajni, łaźni oraz  pomocy medycznej i finansowej.

Placówki stacjonarne z terenu dzielnicy Śródmieście przeprowadziły badanie ze 108 osobami bezdomnymi.

Na terenie dzielnicy Śródmieście przebadano łącznie 341 osób bezdomnych.