Menu

Ostrzeżenie – jak odróżnić pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej od oszusta

29.08.2017

Przestępstwa „na pracownika pomocy społecznej” to obok metody „na wnuczka” jedna z częściej występujących metod wyłudzenia pieniędzy od starszych osób. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę wskazówek, które pomogą odróżnić pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej od osoby jedynie podającej się za takiego pracownika. 

Sprawdź na co warto zwrócić uwagę i jak rozpoznać oszusta:
  • osobę, która przychodzi sprawdzić sytuację trzeba poprosić o okazanie legitymacji  służbowej, ponieważ pracownik socjalny ją posiada, 
  • w każdej gminie (mieście)  jest ośrodek pomocy społecznej, w którym można sprawdzić, czy osoba podająca się za pracownika socjalnego to faktycznie pracownik tej jednostki,
  • należy zwrócić uwagę, jaki dokument wypełnia osoba, która chce sprawdzić sytuację. Pracownik socjalny powinien mieć kwestionariusz  rodzinnego wywiadu środowiskowego, który wypełnia podczas wizyty u osoby (rodziny) razem z nią,
  • pracownik socjalny nie prosi o pokazanie oszczędności ani nie ustala miejsca, w którym ktoś je trzyma, w celu sprawdzenia czy są przechowywane w bezpieczny sposób,
  • pracownik socjalny nie prosi o kawę czy herbatę,
  • pracownik socjalny nie zaczepia ludzi na ulicy i nie proponuje możliwości otrzymania dofinansowania (np. dodatku mieszkaniowego), po sprawdzeniu sytuacji mieszkaniowej,
  • jeżeli ktoś nie chce rozmawiać z pracownikiem socjalnym nie musi wpuszczać go do  mieszkania (domu),  może odmówić rozmowy,
  • w razie wątpliwości i podejrzeń, że osoba, która się podaje za pracownika socjalnego nie jest nim należy zgłosić ten fakt policji.

Link do komunikatu: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9013,ostrzezenie-jak-odroznic-pracownika-socjalnego-z-osrodka-pomocy-spolecznej-od-oszusta.html