Menu

Asysta rodzinna

Czym się zajmujemy?

  • pomagamy we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów,
  • pomagamy w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
  • wspieramy w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
  • pomagamy stworzyć warunki do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywać podstawowe problemy opiekuńczo-wychowawcze,
  • pomagamy stworzyć warunki do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
  • motywujemy do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny,
  • motywujemy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej).

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2 lata, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużona do 3 lat. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Asystent rodziny pracuje jednocześnie średnio z 10-15 rodzinami.

Jak uzyskać pomoc?

Rodziny zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w formie asysty rodzinnej powinny zgłosić się do koordynatora asysty rodzinnej Katarzyny Jeżewskiej  lub swojego rejonowego pracownika socjalnego. Pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. O przyznaniu rodzinie asystenta może również zadecydować Sąd Rejonowy.

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.