Link

Menu

Posiłki w barach

Posiłki dla osób, które nie są w stanie zabezpieczyć sobie posiłku ze względu na sytuację mieszkaniową, zdrowotną lub finansową. Jest to pomoc w formie jednego ciepłego posiłku dziennie w wybranych placówkach żywienia zbiorowego.

Odpłatność za posiłek ustalona zgodnie z tabelą odpłatności zawartą w Uchwale Nr XLVII/1198/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 roku.

Znajdź pracownika i skontaktuj się

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.