Menu

Usługowa pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

Zakres obejmuje pomoc świadczoną osobom mającym trudności związane z samoobsługą, kontaktami z otoczeniem społecznym oraz funkcjonowaniem w środowisku, przede wszystkim ze względu na podeszły wiek, przewlekłe choroby lub inne przyczyny polegającą na pomocy lub wykonywaniu czynności dnia codziennego, dbaniu o kondycję psychoruchową, zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, załatwianiu spraw urzędowych, współpracy z przychodnią lekarską, utrzymaniu w czystości bieżącej mieszkania (bez generalnych porządków)

 

Znajdź w poniższej wyszukiwarce pracownika:

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.