Menu

Poradnictwo, praca socjalna i interwencja kryzysowa

Chcesz uzyskać wskazówki, poradę czy wsparcie zawsze możesz liczyć na pracownika socjalnego, który prowadzi Twoją sprawę. Od pracownika możesz oczekiwać pomocy w rozwiązaniu osobistych problemów lub problemów rodziny. Pracownik socjalny może udzielić Ci również pomocy w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.

Ośrodek, oferuje także pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, które jest świadczone osobom i rodzinom mającym trudności lub wykazującym potrzebę potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadane dochody.

Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności

Kliknij tutaj

 

Klub Aktywizacji Zawodowej

Kliknij tutaj

 

Pomoc specjalistyczna prawna

Kliknij tutaj

 

Działania interwencyjne

Kliknij tutaj

 

Pomoc specjalistyczna psychologiczna

Kliknij tutaj

 

Pomoc socjalna i poradnictwo

Kliknij tutaj

 

Zaawansowana Praca Socjalna

Kliknij tutaj