Menu

Klub Aktywizacji Zawodowej

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach Klubu Aktywizacji Zawodowej Centrum mogą korzystać z dostępu do:

  • stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w celu wyszukiwania ofert pracy,
  • aktualnej prasy z ofertami pracy,
  • telefonu, kserokopiarki itp.,
  • bieżących informacji o programach dla bezrobotnych,
  • informacji o szkoleniach, giełdach i targach pracy dostępnych w instytucjach działających na rzecz osób bezrobotnych na terenie Warszawy,
  • indywidualnego wparcia i porad specjalisty pracy socjalnej, w tym pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, obsłudze komputera i Internetu.

Klub Aktywizacji Zawodowej jest czynny w dni powszednie  w godz. od 8.15 do 10.30, mieści się w lokalu przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w sali nr 10.

Ponadto osoby zainteresowane zmianą swojej sytuacji zawodowej mogą skorzystać z pomocy w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, napisania CV i listu motywacyjnego, jak również ze wsparcia wolontariusza w ramach działalności Klubu Aktywizacji Zawodowej. Świadczona pomoc jest udzielna bezpłatnie.

Koordynator Klubu Aktywizacji Zawodowej, prac społecznie użytecznych, Programu Aktywnej Integracji:

Elżbieta Sadowska, tel. 22 628 07 12  wew. 208,  pok. nr 8.