Menu

Pomoc specjalistyczna terapeuty uzależnień

Formy pomocy oferowane osobom uzależnionym:

  • diagnoza problemów i analiza potrzeb rodzin, w których występują problemy uzależnień
  • indywidualne konsultacje z zakresu uzależnień
  • poradnictwo rodzinne i edukacja prozdrowotna
  • motywowanie do podjęcia terapii
  • kierowania do instytucji i placówek specjalistycznych działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
  • indywidualne wsparcie osób podejmujących i kontynuujących terapię

W zespole ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie można uzyskać informacje na temat procedury dot. kierowania na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.

Terapeuta Sekcji Przeciwdziałania Przemocy i Alkoholizmowi:

Paweł Wądołkowski, pawel.wadolkowski@cps.srodmiescie.warszawa.pl, tel. 22 628 07 12 wew. 204, pokój nr 4

Terapeuta po wcześniejszym umówieniu udziela konsultacji  w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-16.00.