Menu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Jak uzyskać pomoc?

W ramach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego pracuje Sekcja Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy. Zgłoszeń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie kierowanych do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo. 

Fakt istnienia przemocy w rodzinie może zgłosić każda osoba, która jej doświadczyła lub była jej świadkiem.

 

Kim jesteśmy?

Pracownicy socjalni diagnozują zjawisko przemocy w rodzinie, podejmują współpracę ze służbami zaangażowanymi w procedurę Niebieskie Karty, m.in. z dzielnicowymi Link. Oprócz pomocy pracowników socjalnych można uzyskać wsparcie naszego psychologa i terapeuty uzależnień.

 

Czym się zajmujemy?

– diagnozujemy zjawisko przemocy w rodzinie,

– podejmujemy współpracę z  instytucjami pracującymi na rzecz osób wskazanych jak doświadczające przemocy i stosująca przemoc,

– udzielamy poradnictwa,

– szczególny rodzaj udzielanej przez nas pomocy to interwencja kryzysowa. To taka forma pomocy, w której udzielamy wsparcia psychologicznego w pracy socjalnej, w sytuacji gdy problem przemocy w rodzinie kryzysuje się i wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy.

W naszej dzielnicy funkcjonuje powołany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, koordynujący pracę służb i instytucji zaangażowanych w pracę z rodzinami uwikłanymi w problem przemocy domowej.  Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pan Tomasz Kulik. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w gmachu Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.

 

Koordynator sekcji:

Ewa Agnieszka Wiśniewska, ewa.wisniewska@cps.srodmiescie.warszawa.pl, tel. 697-720-053, tel. 22 277 41 40   pok. nr 2

Pracownicy sekcji:

Teresa Sobolewska, tel.661-109-677 , tel. 22 277 41 33 lub 22 628 07 12 wew. 203, pok. nr 3

Mariola Krasnodębska, tel. 661-109-677 , tel. 22 277 41 33  lub 22 628 07 12 wew. 203, pok. nr 3

Aleksandra Nowosielska, tel. 22 277 41 36 lub tel. 22 628 07 12 wew. 206  pok. nr 6

Ewa Agnieszka Wiśniewska tel. 22 277 41 40   pok. nr 2

Dorota Wiśniewska tel. 22 277 41 36 lub tel. 22 628 07 12 wew. 206  pok. nr 6

Bogumił Bącal tel. 22 277 41 36 lub tel. 22 628 07 12 wew. 206  pok. nr 6

 

Obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego:

Ewelina Rędzia-Woźniak, tel. 22 277 41 40 pok. nr 2

Pracownicy Działu pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Członkowie rodzin, w których dochodzi do zjawiska przemocy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji i wsparcia (zarówno w siedzibie Działu przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w Warszawie, jak i w miejscu zamieszkania):

  • Psychologa

Moniki Dziedzic-Kaczorowskiej tel. 22 277 41 35 lub tel. 22 628 07 12 wew. 205  pok. nr 5

Psycholog Sekcji Przeciwdziałania Przemocy i Alkoholizmowi po wcześniejszym umówieniu udziela konsultacji od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-14.30 oraz w piątki w godz. 10.00-16.00

  • Terapeuty

Pawła Wądołkowskiego tel. 22 277 41 34 lub tel. 22 628 07 12 wew. 204 pok. nr 4

Terapeuta Sekcji Przeciwdziałania Przemocy i Alkoholizmowi po wcześniejszym umówieniu udziela konsultacji  w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-16.00.

 

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny: Kliknij tutaj

Informacje nt. procedury Niebieskie Karty:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Kliknij tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta: Kliknij tutaj

 

Zespół Interdyscyplinarny

Kliknij tutaj

 

Procedura ,,Niebieska Karta”

Kliknij tutaj