Menu

Procedura ,,Niebieska Karta”

Członkowie rodzin, w których dochodzi do zjawiska przemocy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji i wsparcia (zarówno w siedzibie Działu przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w Warszawie, jak i w miejscu zamieszkania). Pracownicy socjalni diagnozują zjawisko przemocy w rodzinie, podejmują współpracę ze służbami zaangażowanymi w procedurę „Niebieskie Karty”, m.in. z dzielnicowymi
Dzielnicowi: Kliknij tutaj 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Kliknij tutaj 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: Kliknij tutaj

Koordynator Sekcji:

Ewa Agnieszka Wiśniewska, ewa.wisniewska@cps.srodmiescie.warszawa.pl, tel. 697-720-053, tel. 22 277 41 40   pok. nr 2

Pracownicy Sekcji  Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy  są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00:

Teresa Sobolewska, tel.661-109-677 , tel. 22 277 41 33 lub 22 628 07 12 wew. 203, pok. nr 3

Mariola Krasnodębska, tel. 661-109-677 , tel. 22 277 41 33  lub 22 628 07 12 wew. 203, pok. nr 3

Aleksandra Nowosielska, tel. 22 277 41 36 lub tel. 22 628 07 12 wew. 206  pok. nr 6

Ewa Agnieszka Wiśniewska tel. 22 277 41 40   pok. nr 2

Dorota Wiśniewska tel. 22 277 41 36 lub tel. 22 628 07 12 wew. 206  pok. nr 6

Bogumił Bącal tel. 22 277 41 36 lub tel. 22 628 07 12 wew. 206  pok. nr 6

Obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego:

Ewelina Rędzia-Woźniak, tel. 22 277 41 40 pok. nr 2

Psycholog:

Monika Dziedzic-Kaczorowska tel. 22 277 41 35 lub tel. 22 628 07 12 wew. 205  pok. nr 5

Terapeuta uzależnień:

Paweł Wądołkowski tel. 22 277 41 34 lub tel. 22 628 07 12 wew. 204 pok. nr 4

Zgłoszeń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie kierowanych do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo. Fakt istnienia przemocy w rodzinie może zgłosić każda osoba, która jej doświadczyła lub była jej świadkiem.