Link

Menu

Procedura ,,Niebieska Karta”

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się COVID-19

Podczas spotkań osobistych prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości oraz zasłanianie nosa i ust. Jednocześnie informujemy, że pracownicy CPS zostali wyposażeni w maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.

Osoby z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 proszone są o natychmiastowe zgłoszenie się do odpowiednich służb medycznych i kontaktowanie się z pracownikami CPS telefonicznie lub mailowo.

Członkowie rodzin, w których dochodzi do zjawiska przemocy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji i wsparcia (zarówno w siedzibie Działu przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w Warszawie, jak i w miejscu zamieszkania). Pracownicy socjalni diagnozują zjawisko przemocy w rodzinie, podejmują współpracę ze służbami zaangażowanymi w procedurę „Niebieskie Karty”, m.in. z dzielnicowymi
Dzielnicowi: Kliknij tutaj 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Kliknij tutaj 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: Kliknij tutaj

Zgłoszeń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie kierowanych do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo. Fakt istnienia przemocy w rodzinie może zgłosić każda osoba, która jej doświadczyła lub była jej świadkiem.

Pracownicy socjalni ds. przemocy

Aleksandra Nowosielska, Dorota Wiśniewska, Mariola Krasnodębska – 22 277 41 36 pok nr 6
Teresa Sobolewska, Paulina Kłosowska – 22 277 41 33 pok nr 3
Agnieszka Wiśniewska, Jolanta Marszałek – 22 277 41 40, 697 720 053 pok nr 4

Obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego

Zuzanna Ptaszek – 22 277 41 40 pok nr 4