Menu

Pomoc dla mieszkańców „Zielone Wsparcie”

02.02.2018

W dniu 16 listopada Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LVII/1489/2017 w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.

Szczegółowe informacje na temat zasiłków celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych znajdują się na stronie internetowej: www.zielona.um.warszawa.pl/pilota-owy-program-os-onowy-zielone-wsparcie.

Aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względy na miejsce zamieszkania.