Menu

Pomoc usługowa

Pomoc usługowa kierowana jest do osób samotnych, które ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę, podeszły wiek, bądź z innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie to przysługuje również osobom, którym członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców dzielnicy są świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy usługowej powinny zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego Zespołu Pomocy Usługowej i dopełnić formalności. Do zadań pracownika socjalnego należy dokonanie analizy i oceny zjawiska, oraz przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Podstawą korzystania z pomocy usługowej jest wydana przez Centrum decyzja administracyjna.

Centrum Pomocy Społecznej realizuje następujące usługi: