Link

Menu

Jestem osobą stosującą przemoc w stosunku do mojej rodziny

Przyznanie się przed samym sobą do trudności z kontrolą własnej złości zazwyczaj jest bardzo trudne i wymaga odwagi. Warto jednak pamiętać, że zaobserwowanie kłopotów z agresją, jest pierwszym krokiem do zmiany własnych zachowań. Często łatwiej jest przyjrzeć się swojej sytuacji i poradzić sobie z trudnościami przy profesjonalnym wsparciu specjalistycznym.

Podstawowym celem pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zmiana zachowań i postaw poprzez:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli,
 • kształtowanie umiejętności wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
 • zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy,
 • nauka konstruktywnego wyrażania uczuć,
 • nauka partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych.

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy i Alkoholizmowi Centrum Pomocy Społecznej organizuje i świadczy rożne formy pomocy osobom podejrzanym o stosowanie przemocy w rodzinie w formie:

 • działań o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym,
 • indywidualnych konsultacji specjalistycznych,
 • poradnictwa psychologicznego oraz terapeuty ds. uzależnień,
 • działaniach związanych z procedurą Niebieskiej Karty,
 • możliwości skierowania na warsztaty w ramach Treningu Zastępowania Agresji realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej,
 • możliwości skierowania na program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany przez organizacje zewnętrzne.

Jak uzyskać pomoc?
Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy powinny zgłosić się do pracowników socjalnych Sekcji Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w siedzibie Centrum przy ul. Konwiktorskiej 3/5.  Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się TUTAJ