Menu

Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

20.10.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest realizowany w formie podprogramów. Aktualnie realizowany jest Podprogram trwający od sierpnia 2017 roku do maja 2018 roku.

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie produktów żywnościowych.

Uprawnienia do korzystania z pomocy żywnościowej są uwarunkowane trudną sytuacją życiową oraz spełnionym dochodem w wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej tj.:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwota 1268 zł
  • w przypadku osoby w rodzinie kwota 1028 zł.

Dystrybucją żywności na terenie Dzielnicy Śródmieście zajmują się organizacje partnerskie Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Hożej 62 w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Damy Radę” przy ul. Garażowej 4 w Warszawie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Centrum Pomocy Społecznej. Skierowanie obowiązuje na cały okres trwania Podprogramu, a w jego ramach wydawana jest żywność o łącznej wadze 50 kg dla jednej osoby, w jednym wybranym przez beneficjenta punkcie dystrybucji.

Jak uzyskać pomoc?

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy powinny zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego.

Wyszukiwarka rejonowych pracowników socjalnych

Więcej informacji o Programie