Link

Menu

Pomoc żywnościowa

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście może przyznać pomoc żywnościową w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Centrum Pomocy Społecznej może przyznać pomoc żywnościową w następujących formach:

 • Posiłki w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
  Dowiedz się więcej

 • Pomoc w formie codziennych posiłków tj. (śniadanie, obiad, kolacja) w Dziale Wsparcia Społecznego
  Dowiedz się więcej

 • Zasiłek celowy w postaci bonów towarowych na zakup artykułów: spożywczych, sanitarnych, kosmetycznych, higienicznych, czystościowych
  Dowiedz się więcej

 • Pomoc w formie posiłku w barze
  Dowiedz się więcej

Pomoc może zostać przyznana również w postaci finansowej, w formie:

 • zasiłku celowego na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
 • specjalnego zasiłku celowego na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
  Dowiedz się więcej o świadczeniach pieniężnych

Centrum Pomocy Społecznej wydaje również skierowania do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Informację o Programie znajdą Państwo PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmu o Programie tutaj