Menu

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

12.07.2018

W dniu wczorajszym w nowym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OWiRON) przy ul. Andersa 6/8 prowadzonym przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.