Menu

Pracownicy socjalni Centrum w ZUS

14.05.2018

Pracownicy socjalni Centrum Pomocy Społecznej wzięli udział w wydarzeniu, które odbyło się 11 maja 2018 roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Senatorskiej 6/8 w Warszawie zorganizowanym z myślą o osobach z niepełnosprawnością, pod hasłem „Sięgnij po sukces!”.

Formuła dnia otwartego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cieszy się od lat dużym zainteresowaniem, albowiem przybliża obywatelom działania na rzecz osób z niepełnosprawnością z zakresu szerokiego spektrum zabezpieczenia społecznego oraz pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni informowali o pomocy i wsparciu wynikających z ustaw o pomocy społecznej oraz o świadczeniach  rodzinnych. Osoby zainteresowane mogły zapoznać się z bogatą ofertą Centrum skierowaną bezpośrednio do seniorów i osób z niepełnosprawnością.

 

 

Obchody „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i coroczny w nich udział przedstawicieli Centrum, potwierdzają jak duże i różnorodne  są potrzeby osób z ograniczoną sprawnością, i jak ważny jest system wsparcia dla tej grupy osób.