Link

Menu

Program dla osób z niepełnosprawnościami

30.09.2019

UWAGA!

Dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

 

W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ogłaszamy dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II: 16 października 2019 r. – 31 października 2019 r.

Moduł II to realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych.

Wnioski można składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkańcy dzielnicy Śródmieście – do Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.


Program dla osób z niepełnosprawnościami

30 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta  Stołecznego Warszawy.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:

Moduł I – Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;

Moduł II – Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych;

Moduł III – Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Od 30 września 2019 r. możesz złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jest to Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, 00-217 Warszawa ul. Konwiktorska 3/5. Informacji nt. zasad realizacji programu „Opieka wytchnieniowa: Edycja 2019 udzielają: Pani Agnieszka Konopka, tel. 22 27 74 108; Pani Beata Chechłacz, tel. 22 27 74 113; Pani Katarzyna Bębas, tel. 22 27 74 117; Pani Jolanta Gocłowska , tel. 22 27 74 122.

Nabór wniosków na usługi w ramach Modułu II trwa od 30 września 2019 r. do 8 października 2019 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany do końca 2019 r.

Więcej informacji: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, na stronach internetowych miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic.

Załączniki do pobrania:

zał_1 Wniosek o usługi opieki wytchnieniowej

zał_2 Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym z załącznikiem

zał_3 Regulamin dla odbiorców usług

Zasady Programu