Menu

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy

17.05.2017

W dniu 15 grudnia 2016 r. Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVIII/973/2016 przyjęła Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. W ramach programu prowadzona jest m.in. Kampania „Oddychaj Warszawo” oraz realizowane są dopłaty do inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej.
Bliższe informacji o zasadach ubiegania się o dofinansowanie kosztów wymiany pieca znajdują się na stronie:

Inforamcje o dotacji dla mieszkańców na modernizacje kotłowni

Zasady udzielania dotacji