Menu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

13.01.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest realizowany w formie podprogramów. Aktualnie realizowany jest  Podprogram trwający od sierpnia 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku.

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie produktów żywnościowych.

Uprawnienia do korzystania z pomocy żywnościowej są uwarunkowane trudną sytuacją życiową oraz spełnionym dochodem w wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Dystrybucją żywności na terenie dzielnicy Śródmieście zajmują się organizacjepartnerskie Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Hożej 62 w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Damy Radę” przy ul. Garażowej 4 w Warszawie

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni  Centrum Pomocy Społecznej.  Skierowanie obowiązuje  na cały  okres trwania Podprogramu, a w jego ramach wydawana jest żywność o łącznej wadze 50 kg dla jednej osoby, w jednym wybranym przez beneficjenta punkcie dystrybucji.

Wszystkie osoby niebędące jeszcze w Programie PO PŻ zapraszamy do pracownika socjalnego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w Warszawie.

Informacje o Programie: Kliknij tutaj