Menu

Projekt „Baby Bzik”

03.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą autorskiego programu zajęć rozwojowo-edukacyjnych dla rodziców z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat, realizowanego przez pracowników Sekcji Wspierania Rodzin Działu Pomocy Specjalistycznej.

Projekt jest skierowany do rodziców z dziećmi w wieku 0-3 lat, nieobjętych opieką żłobkową i edukacją przedszkolną, korzystających ze wsparcia Centrum. W prowadzanych zajęciach uczestniczą dzieci razem z rodzicami lub opiekunami.

W ramach zajęć animowane są zabawy rozwijające aktywności i ciekawość dzieci oraz odbywają się spotkania edukacyjne dla rodziców ze specjalistami np. psychologiem, pediatrą.

Zajęcia prowadzone są w każdą środę w godzinach od 10.30 do 12.30  w siedzibie Centrum przy ul. Konwiktorskiej 3/5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kontakt i zapisy

Magdalena Sławińska, Dział Pomocy Specjalistycznej

tel.: 222 774 137 

Więcej informacji: Projekt „Baby bzik