Menu

Projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Centrum realizuje również projekty reintegracji społeczno-zawodowej, skierowane do osób i środowisk defaworyzowanych, z zastosowaniem różnorodnych narzędzi. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat prowadzonych działań, celów oraz grup odbiorców.

 

 

Program Aktywności Lokalnej

Kliknij tutaj

 

Akademia Aktywizacji Zawodowej

Kliknij tutaj

 

 

Trening Zastępowania Agresji

Kliknij tutaj

 

Wsparcie dla osób zadłużonych, zagrożonych bezdomnością oraz bezdomnych

Kliknij tutaj