Menu

Program Aktywności Lokalnej

Działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zamieszkującej bloki socjalne zlokalizowane przy ul. 29 Listopada 10a, 12 i 14 w Warszawie.

Projekt został zakończony w grudniu 2018 roku.

Dla kogo? 

Program skierowany jest do mieszkańców bloków socjalnych zlokalizowanych przy ul. 29 Listopada 10a, 12 i 14 w Warszawie.

Dlaczego warto? 

Projekt ma na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej, poprawa relacji rodzinnych i społecznych mieszkańców bloków socjalnych przy ul. 29 Listopada 10a, 12, 14, a przez to przywrócenie do pełnienia ról społecznych i lepszego funkcjonowania zawodowego.

Z czego można skorzystać? 

  • Działania środowiskowe skierowane do wszystkich mieszkańców bloków socjalnych m.in.: inicjatywy lokalnych, festyny osiedlowe, gry miejskie, spotkania obywatelskie, wydarzenia środowiskowe: spotkania okolicznościowe, animacje sąsiedzkie.
  • Animacja środowiskowa z elementami streetworkingu – polegająca na animowaniu działań środowiskowych – motywowanie mieszkańców bloków do podejmowania inicjatyw, włączania się w organizację i do uczestnictwa w wydarzeniach, promowaniu Programu wśród wszystkich mieszkańców osiedla.
  • Działania integracyjne, w tym wyjścia edukacyjno-kulturalne.
  • Działania środowiskowe dla rodzin z dziećmi, w tym prowadzenie zajęć dla dzieci przy zaangażowaniu rodziców.
  • Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
  • Działania na rzecz poprawy warunków zamieszkania, w tym zadbania o stan techniczny bloków.
  • Działania na rzecz dostosowania przestrzeni ogólnodostępnej w otoczeniu bloków zgodnie z potrzebami mieszkańców.
  • Wypracowanie sposobów przeciwdziałania i reagowania na sytuacje zagrożenia i wandalizmu w blokach i na osiedlu we współpracy ze służbami.
  • Działania rzecznicze w zakresie wygaszania i długookresowo całkowitej likwidacji osiedla bloków socjalnych przy ul. 29 Listopada.

Partnerzy

  • Bednarska Szkoła Realna – dzięki współpracy z partnerem możliwe było prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci w salach szkoły.

Kontakt

Dagmara Całka, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: Dcalka@um.warszawa.pl

tel.: 605 858 363