Menu

Trening Zastępowania Agresji

Jest to propozycja zajęć indywidualnych dla osób dorosłych z terenu Dzielnicy Śródmieście, które chcą lepiej radzić sobie ze swoją złością i agresją. Pomagamy w sposób kontrolowany rozładowywać i niwelować złość i frustrację. 

Adresaci

Adresatami projektu są osoby pełnoletnie (zarówno kobiety, jak i mężczyźni), które mają trudności z kontrolą swoich zachowań i ponoszą straty ze względu na swoje agresywne zachowanie lub takich, do których z otoczenia płyną sygnały, że mogą być agresywne. Nawet, jeśli twierdzą, że jest inaczej.                 

Cel

Poprawa funkcjonowania osób mających trudności z kontrolą trudnych uczuć ze szczególnym uwzględnieniem agresji, wzrost umiejętności prospołecznych oraz poszerzenie repertuaru zachowań o te umożliwiające satysfakcjonujące kontakty społeczne.

Realizowane działania

  • Rekrutacja uczestników przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz specjalistów Centrum.
  • Kwalifikacja na trening.
  • Organizacja i prowadzenie przez pracowników Centrum zajęć, trwających po 1,5 godziny.

Kontakt

Marcin Król, Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej

e-mail: marcin.krol@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 786 852 439

Małgorzata Korycka, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: malgorzata.korycka@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel. 601 410 498

lub osobiście – siedziba Centrum, ul. Konwiktorska 3/5, pok. Nr 9.