Menu

Trening Zastępowania Agresji

Zajęcia grupowe dla osób dorosłych z terenu dzielnicy Śródmieście, którzy chcą lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami, prowadzone przez pracowników Centrum.                    

Adresaci

Adresatami projektu są osoby pełnoletnie (zarówno kobiety, jak i mężczyźni), które mają trudności z kontrolą swoich zachowań i ponoszą straty ze względu na swoje agresywne zachowanie.

Cel

Poprawa funkcjonowania osób mających trudności z kontrolą trudnych uczuć ze szczególnym uwzględnieniem agresji, wzrost umiejętności prospołecznych oraz poszerzenie repertuaru zachowań o te umożliwiające satysfakcjonujące kontakty społeczne.

Realizowane działania

  • Rekrutacja osób do grupy wsparcia przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz specjalistów Centrum.
  • Prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostyczno-treningowo- edukacyjnych.
  • Organizacja i prowadzenie przez pracowników Centrum cyklicznych zajęć grupowych (ok. 12 spotkań w danym cyklu). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny.

Kontakt

Marcin Król, Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej

e-mail: marcin.krol@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 786 852 439

Małgorzata Korycka, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: malgorzata.korycka@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel. 601 410 498