Link

Menu

Wsparcie dla osób zadłużonych, zagrożonych bezdomnością oraz bezdomnych

Adresaci

Adresatami projektu są osoby/rodziny, które z powodu trudności finansowych mają problem z zadłużeniami oraz systematycznym wnoszeniem opłat czynszowych oraz osoby bezdomne.

Cel

Celem projektu jest prewencja zjawiska wykluczenia ekonomicznego, społecznego i bezdomności poprzez pomoc w zredukowaniu lub spłacie istniejącego zadłużenia oraz przywrócenie stabilności mieszkaniowej poprzez edukację ekonomiczną,  a także łagodzenie skutków bezdomności poprzez wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych.

Realizowane działania

  • Edukacja ekonomiczna podopiecznych Centrum – warsztaty dla osób zadłużonych, indywidualne konsultacje;
  • Szkolenia i warsztaty dla pracowników Centrum z zakresu prewencji zadłużenia, pomocy osobom zadłużonym, profilaktyki bezdomności;
  • Podejmowanie współpracy z instytucjami i służbami w zakresie poszukiwania rozwiązań poprawy sytuacji osób zagrożonych utratą mieszkania – udział w posiedzeniach komisji ds. przyznawania obniżek czynszu, wspólne rozpatrywanie wniosków dotyczących rozłożenia długów na raty;
  • Spotkania robocze instytucji, organizacji i służb w zakresie pomocy osobom bezdomnym, przebywającym na terenie dzielnicy;
  • „Akcja zima” – wspólne patrole pracowników i Straży Miejskiej w okresie jesienno-zimowym, monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, działania informacyjne, wsparciowe oraz interwencyjne dla osób bezdomnych.

Partnerzy

  •  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy;
  • Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy;
  • Administracja Domów Komunalnych;
  • I Oddział Terenowy Straży Miejskiej;
  • Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS – Biuro Porad Obywatelskich.

Kontakt

Agnieszka Wnorowska, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: agnieszka.wnorowska@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 786 852 439