Link

Menu

Integracja rodzin

Działania aktywizujące i integrujące, skierowane do rodzin z dziećmi, korzystających ze wsparcia Centrum.

Dla kogo? 

Odbiorcami projektu są rodziny objęte wsparciem asystentów oraz rodziny wspierające.

Dlaczego warto? 

Projekt ma na celu poprawę relacji i więzi wewnątrzrodzinnych, integrację rodzin ze środowiskiem oraz podniesienie umiejętności organizowania wolnego czasu i aktywizację członków rodziny do podejmowania wspólnych działań.

Z czego można skorzystać? 

  • Wydarzenia integracyjne dla rodzin – festyny, pikniki, imprezy okolicznościowe, wyjścia kulturalno-rekreacyjne i sportowe.
  • Warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz rodziców.
  • Wspólny udział rodzin oraz asystentów w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rodzinnych, edukacyjnych i historycznych, w ramach ogólnodostępnej i bezpłatnej oferty m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście i organizacji pozarządowych. 

 

Kontakt

Małgorzata Korycka, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: mkorycka@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: (22) 277 41 38 lub tel.: 601 410 498