Menu

Integracja rodzin

Działania aktywizujące i integrujące, skierowane do rodzin z dziećmi, korzystających ze wsparcia Centrum.

 Adresaci

Odbiorcami projektu są rodziny objęte wsparciem asystentów oraz rodziny wspierające.

 Cel

Poprawa relacji i więzi wewnątrzrodzinnych, integracja rodzin ze środowiskiem oraz podniesienie umiejętności organizowania wolnego czasu i aktywizacja członków rodziny do podejmowania wspólnych działań.

Realizowane działania

  • Organizacja wydarzeń integracyjnych dla rodzin – festyny, pikniki, imprezy okolicznościowe, wyjścia kulturalno-rekreacyjne i sportowe.
  • Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci oraz rodziców.
  • Gromadzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej oferty m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście i organizacji pozarządowych oraz wspólny udział asystentów i rodzin w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rodzinnych, edukacyjnych i historycznych.

 Kontakt

Katarzyna Jeżewska, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: katarzyna.jezewska@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: (22)  628 07 12 wew. 208