Menu

Klub Mam – Mama Wśród Mieściu

Mama Wśród Mieściu to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń mam, tatusiów, babć i dziadków, połączone z ofertą edukacyjno-rozwojową dla dzieci w wieku 0-3 lata.

Adresaci

Projekt skierowany jest do rodziców, opiekunów i dzieci w wieku 0 – 3 lata z terenu Dzielnicy Śródmieście. W spotkaniach mogą także brać udział kobiety w ciąży, przygotowujące się do macierzyństwa.

Cel

Wspieranie integracji i rozwoju rodzin z dziećmi i oczekujących na dziecko poprzez spotkania tematyczne dla przyszłych i obecnych matek i ojców oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z terenu dzielnicy Śródmieście.

Realizowane działania

  • Spotkania tematyczne, w tym spotkania ze specjalistami m.in. pediatrą, alergologiem, dietetykiem, pedagogiem.
  • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe.
  • Figlowisko, czyli przestrzeń do wspólnej zabawy dla dzieci.
  • Imprezy okolicznościowe.

Partnerzy

Klub Mam jest inicjatywą nieformalnej grupy mam ze Śródmieścia. Zachęcamy do zaangażowania się w działania Klubu oraz zapraszamy do tworzenia własnych pomysłów.

Kontakt

Dagmara Całka, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: dagmara.calka@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 607 825 475

Profil klubu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/mamawsrodmiesciu