Menu

Program „Dobry Rodzic Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”

Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci w Dzielnicy Śródmieście, koordynowany i realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz partnerów – Centrum Pomocy Społecznej, Zespół Żłobków m.st. Warszawy oraz Centralną Wojskową Przychodnię Lekarską „Ce Pe Lek”.

 Adresaci

Program skierowany jest do rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, zwłaszcza do rodzin przeżywających trudności wychowawcze lub rodzin, w których wystąpił problem krzywdzenia.

Cel

Rozwijanie Lokalnego System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci oraz wspieranie rodziców małych dzieci w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrona dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem.

 Realizowane działania

  • Ocena stopnia ryzyka występowania sytuacji krzywdzenia zaniedbywania dzieci w  rodzinach (ankiety).
  • Udostępnianie pakietu  Dobrego  Rodzica  (materiały edukacyjno-informacyjne  dla  rodziców).
  • Bieżąca współpraca, wymiana  doświadczeń oraz oferty z  partnerami
  • Szkolenia dla specjalistów – przedstawicieli instytucji partnerskich.
  • konsultacje indywidualne ze specjalistami Fundacji.
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla  rodziców, tematyczne spotkania edukacyjne, wspólne zabawy z dziećmi.

 Partnerzy

  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Koordynator Programu
  • Zespół Żłobków m. st. Warszawy
  • Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „Ce Pe Lek”

Program zakłada ścisłą współpracę z instytucjami ochrony zdrowia, pomocy społecznej, żłobkami oraz innymi instytucjami i służbami, mającymi kontakt z małymi dziećmi.

Kontakt

Tomasz Kulik, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: tomasz.kulik@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 697 721 764