Link

Menu

Program „Śródmiejski Senior, Senior Aktywny i Sprawny”

Projekt był realizowany w latach 2014 – 2018


Ogólnodzielnicowy Program aktywizacji i integracji środowiska seniorów ze Śródmieścia.

 Adresaci

Odbiorcami Programu są osoby starsze, w wieku poprodukcyjnym – kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia, zamieszkujące Dzielnicę Śródmieście.

 Cel

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia śródmiejskich seniorów
oraz rozwój ich kompetencji i umiejętności w różnych obszarach życia.

Realizacja celu głównego związana jest z realizacją celów szczegółowych, jakimi są:

  • Aktywizacja i integracja seniorów
  • Integracja międzypokoleniowa
  • Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla seniorów
  • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  • Poprawa społecznego wizerunku seniora

Realizowane działania

Działa są realizowane zgodnie zaplanowanym harmonogramem Programu.

Partnerzy

  • Urząd Dzielnicy Śródmieście: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich, Wydział Kultury i Promocji.

Kontakt

Katarzyna Frączek, Dział Wsparcia Społecznego

e-mail: katarzyna.fraczek@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: (22) 831 58 80