Menu

Seniorzy z inicjatywą

Działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, korzystających z oferty Działu Wsparcia Społecznego Centrum, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 Adresaci

Adresatami projektu są osoby starsze (po 60 roku życia) oraz niepełnosprawne, korzystające z oferty Działu Wsparcia Społecznego Centrum.

 Cel

Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.

Realizowane działania

Działania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz wolontariuszy:

  • Organizacja spotkań edukacyjnych i wykładów dotyczących różnych aspektów starzenia się i problemów wieku dojrzałego.
  • Organizacja czasu wolnego seniorów poprzez realizację wykładów tematycznych, warsztatów artystycznych oraz zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania.
  • Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych np. joga śmiechu, Nordic Walking.

 Partnerzy

  • Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA – organizacja warsztatów i spotkań
  • Fundacja Wsparcie – organizacja wydarzeń integracyjnych i spotkań edukacyjnych
  • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Alzheimera – organizacja spotkań edukacyjnych i Śródmiejskiej Grupy Wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – organizacja spotkań
  • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – organizacja koncertów orkiestry
  • Fundacja „Indygo”. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury – organizacja warsztatów artystycznych
  • Fundacja Projekt Starsi – organizacja warsztatów twórczych z linorytu

Kontakt

Katarzyna Frączek, Dział Wsparcia Społecznego

e-mail: katarzyna.fraczek@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: (22) 831 58 80