Menu

Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zwiastunu filmu promującego projektu „Z@opiekowani”. Film został przygotowany i sfinansowany przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych. 

 

Cały film mogą Państwo obejrzeć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=bTIfOOKmnL4

 


Projekt „Z@OPIEKOWANI”
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego współpracuje z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy w ramach projektu pn.

Z@OPIEKOWANI – 
kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 – 14.05.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partner w projekcie: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Opis projektu

Cel główny projektu: 
Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych. 

Główne działania w projekcie:

  • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
  • usługi opiekuńcze,
  • teleopieka.

W CHWILI OBECNEJ REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Koordynacja projektu w Centrum Pomocy Społecznej:

Pani Agnieszka Rochalska, tel. 661 109 682, 661 109 057, 22 277 41 24

e-mail: arochalska@um.warszawa.pl