Menu

Śródmiejscy seniorzy w drodze

W dzielnicy Śródmieście prawie jedna trzecia mieszkańców to seniorzy. Emerytura to czas kiedy nie można już sobie pozwolić na wiele aktywności, a tym bardziej na wyjazdy, ze względu na posiadane środki finansowe. Z drugiej strony jest to okres kiedy ma się najwięcej czasu wolnego i brak aktywności powoduje osamotnienie i popadanie w stany depresyjne.

Biorąc pod uwagę utrudniony dostęp do tego typu aktywności, konieczne jest umożliwienie osobom starszym wyjazdów poza miejsce zamieszkania oraz poznanie Polski i jej atrakcji turystycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych powstał projekt  pn. „Śródmiejscy seniorzy w drodze” realizowany w ramach budżetu partcypacyjnego na 2019 rok.

Celem projektu jest integracja środowiska śródmiejskich seniorów oraz wzrost aktywności społecznej poprzez realizację działań edukacyjno – kulturalnych w formie wycieczek krajoznawczych.

W ramach projektu w okresie od maja do sierpnia 2019 roku zorganizowane zostaną trzy wyjazdy edukacyjno – krajoznawcze dla seniorów z terenu dzielnicy Śródmieście. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. 

Każdy z wyjazdów trwać będzie od dwóch do trzech dni podczas których, uczestników oprowadzać będzie przewodnik dostosowując program do możliwości osób starszych.
Miejsca wyjazdów wybrane zostały przez seniorów, w formie głosowania.

 

Regulamin i zasady rekrutacji dostępne są Tutaj regulamin wycieczek śródmiejscy seniorzy w drodze budżet partycypacyjny 2019

Zapisy osobiste będą odbywały się w placówce Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a w pokoju 103 lub 113.

Informacje

Agnieszka Malicka

e-mail: amalicka@um.warszawa.pl

tel.: 22 277 41 71