Menu

Punkt Zwrotny – program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej

08.12.2017

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych wraz z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Fundacją po DRUGIE realizuje projektu „Punkt Zwrotny”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskich Funduszy Społecznych.

Celem projektu jest podniesienie wśród mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 15-29 lat, umiejętności społecznych oraz kwalifikacji zawodowych poprzez udzielanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie województwa mazowieckiego, które są:

  • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
  • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji). 

Działania proponowane w projekcie to między innymi: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, warsztaty kształtujące kompetencje społeczne oraz szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/punkt-zwrotny-program-aktywizacji-zawodowej-i-edukacyjnej, jak również w siedzibach następujących podmiotów: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Fundacji po DRUGIE.