Menu

Tydzień z wolontariatem w Centrum Pomocy Społecznej

16.05.2017

W ubiegłym tygodniu Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego uczestniczyło w kilku inicjatywach promujących ideę wolontariatu.
W ramach Tygodnia Wolontariatu Pracowniczego „Give&Gain” w placówce Centrum przy ul. Twardej 1 zlokalizowana została jedna ze stacji gry miejskiej pt.: „Ja – wolontariusz”. W dniu 9 maja 2017 roku pracownicy Urzędu m.st. Warszawy uczestniczący w wydarzeniu mieli możliwość zapoznania się z różnymi formami i obszarami wolontariatu w Centrum, w tym w szczególności „Pogotowiem Lekcyjnym” – projektem pomocy edukacyjnej dzieciom i młodzieży z terenu Dzielnicy Śródmieście. Uczestnicy gry miejskiej rozwiązywali „quiz podstawówkowicza” z pytaniami z różnych dziedzin, a następnie przygotowywali plansze edukacyjne, które będą przydatne dla dzieci i młodzieży w nauce.

 

Ponadto w dniu 13 maja 2017 roku Centrum uczestniczyło w pikniku międzypokoleniowym w Parku Beyera, podczas którego nasi podopieczni – rodziny oraz seniorzy, brali udział w różnorodnych zabawach ruchowych i warsztatach plastycznych.

Natomiast w dniu 11 maja 2017 roku w ramach „Dnia z Wolontariatem” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowane zostało stoisko informacje dotyczące wolontariatu w Centrum. Koordynatorzy wolontariatu informowali zainteresowanych studentów o możliwości zaangażowania społecznego na rzecz różnorodnych grup mieszkańców Dzielnicy Śródmieście, w tym dzieci, rodzin czy seniorów.

Wszystkich zainteresowanych działaniami z zakresu wolontariatu w Centrum zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Wolontariatu Bartoszem Szymańskim po numerem tel.: 607 825 475 lub mailowo: bartosz.szymanski@cps.srodmiescie.warszawa.pl.