Menu

Uchwała Rady m. st. Warszawy „Zielone wsparcie”

26.04.2018

Rada m. st. Warszawy w dniu 22 marca 2018 roku przyjęła dwie uchwały ułatwiające mieszkańcom o niskich dochodach poprawę swojej sytuacji poprzez modernizację kotłowni:

  • uchwałę nr LXIII/11744/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m. st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe,
  • uchwałę nr LXIII/1745/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m. st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe.