Link

Menu

UWAGA!

13.03.2020

Dotyczy:
zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

Szanowny Państwo,

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), na podstawie decyzji Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 13 marca 2020 r oraz wytycznych Ministra Sprawiedliwości od najbliższego poniedziałku, czyli od dnia 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r, zostaje zawieszona działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy.

Jednocześnie zostanie w możliwie najszybszym terminie przekazana decyzja dot. świadczenia pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie drogą komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy).