Menu

Wizyta studyjna w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

26.06.2017

W dniu 14 czerwca 2017 roku pracownicy socjalni Centrum Pomocy Społecznej wzięli udział w inauguracyjnych warsztatach w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych przy ul. Kolskiej 2/4. Podczas spotkania kadra SODON-u przedstawiła naszym pracownikom cele i zadania placówki, terapeuci uzależnień poszerzyli zakres informacji o chorobie alkoholowej i leczeniu uzależnień. Było to niezwykle cenne doświadczeniem dla wszystkich pracowników socjalnych niezależnie od stażu pracy. Organizacja tego rodzaju spotkań to bardzo ważne działania edukacyjne pogłębiające wiedzę na temat choroby alkoholowej i możliwości jej leczenia.