Menu

Realizowane działania wolontarystyczne

W Centrum organizujemy i realizujemy różnorodne działania na rzecz mieszkańców dzielnicy, przy zaangażowaniu wolontariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi działaniami wolontarystycznymi.

 

Pogotowie Lekcyjne Pogotowie Lekcyjne

Pomoc edukacyjna dla dzieci i młodzieży, realizowana przy wsparciu wolontariuszy.

Więcej

 

Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych

Zaangażowanie wolontariuszy w pomoc na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej oraz wolontariat senioralny.

Więcej

 

Wolontariat międzynarodowy, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Współpraca Centrum z firmami w ramach działań skierowanych do różnych grup odbiorców z terenu dzielnicy.

Więcej