Menu

Wolontariat międzynarodowy, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Adresaci

 

Każdorazowo indywidualnie dobieramy adresatów działań ustalonych z naszymi Partnerami. W zależności od zakresu współpracy i możliwości Partnera staramy się dotrzeć do grup, które z jednej strony posiadają niedobory w określonym zakresie, a z drugiej strony Partner jest w stanie pomóc w ich redukcji. W szerokim ujęciu działania swoje kierujemy do mieszkańców dzielnicy Śródmieście, którzy potrzebują wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, jednak nie jest to zamknięta kategoria. Staramy się by wizja i działania Partnera były jak najlepiej wykorzystane w proponowanych projektach. 

 

Cel

 

Za każdym razem, wspólnie z Partnerem określamy mierzalne cele, które pozwolą nam określić w jakim stopniu nasze działania przyniosły zakładany efekt. Dzięki temu możemy lepiej kontrolować wykorzystanie zasobów i ustalić wymierną korzyść dla adresatów projektu. We współpracy z Partnerami stawiamy na wspólne ustalenie możliwych form współpracy i stałą komunikację, która pozwala na bieżąco korygować przyjęte ustalenia. Dzięki temu mamy pewność, że obie strony uczestniczące w projekcie są świadome i zadowolone z formy projektu, jaka powstaje w trakcie prowadzonych działań.

 

Realizowane działania

 

Dotychczasowa współpraca z licznymi Partnerami pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w realizacji bardzo różnorodnych projektów, adresowanych do szerokiego grona odbiorców. W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zorganizowaliśmy m.in. Andrzejki dla rodzin- mieszkańców bloków socjalnych (SONY EUROPE), odnowienie podwórka z placem zabaw dla dzieci (BIOGEN POLAND) czy wyjście dla seniorów do Teatru Wielkiego (SONY EUROPE). W ramach wolontariatu międzynarodowego zorganizowaliśmy m.in. cykl spotkań dzieci ze studentami z całego świata (AIESEC UW) oraz cykliczne, coroczne programy z zakresu community involvement we współpracy z uczestnikami programów firmy Gap Medics Ltd.

Kontakt

Bartosz Szymański, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: bartosz.szymanski@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 607 825 475