Menu

Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych

Adresaci

 

Działania kierujemy głównie do osób 60+ i osób niepełnosprawnych, mieszkańców dzielnicy Śródmieście.

 

Cel

 

Poprzez nasze działania chcemy przeciwdziałać osamotnieniu i wykluczeniu osób starszych i niepełnosprawnych. Wspieramy integrację międzypokoleniową zarówno poprzez udział młodszych wolontariuszy w projektach na rzecz seniorów, jak i angażując wolontariuszy-seniorów na rzecz młodszych mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Staramy się, by dbać zarówno o psychiczną jak i fizyczną aktywność seniorów.

 

Realizowane działania

 

  • Indywidualne spotkania wolontariuszy z seniorami – wolontariusze wspierają seniorów i osoby niepełnosprawne, towarzysząc im w wykonywaniu codziennych czynności. Działania skupiają się głównie na pomocy w czytaniu, redagowaniu korespondencji i wspomnień, rozmawianiu, wspólnych spacerach czy odprowadzaniu do lekarza lub kościoła.
  • Grupowe spotkania dla seniorów – działania wolontariuszy skierowane są na organizowanie grupowych spotkań dla seniorów. Dzięki wiedzy i umiejętnościom wolontariuszy, seniorzy mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, warsztatach i wykładach. Takie spotkania to  okazja do integracji śródmiejskiego środowiska senioralnego, realizowania w praktyce idei nauki przez całe życie i przeciwdziałania osamotnieniu seniorów.
  • Wolontariat senioralny – zapraszamy do współpracy osoby 60+, gdyż wierzymy w wolontariat kompetencji. Dla nas seniorzy to osoby z olbrzymim potencjałem i doświadczeniem, które warto wykorzystać w pomocy innym ludziom. Nasi wolontariusze-seniorzy włączają się w działania rówieśnicze, organizując działania dla innych, najstarszych mieszkańców, oraz chętnie biorą udział w projektach międzypokoleniowych. Wiemy, że aktywność seniorów przekłada się na wszystkie sfery ich życia i pozytywnie wpływa na ich sposób postrzegania siebie w roli starszych członków społeczeństwa. W ramach wolontariatu senioralnego prowadzimy m.in. wypożyczalnię książek czy zajęcia z Nordic Walking.

Kontakt

Bartosz Szymański, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: bartosz.szymanski@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 607 825 475